8V4 +6 ספציפי

8V4 +6 ספציפי:

סדר שטח ריבועי 40*30 מסביב מקם תומכים, על קווי האורך שני תומעים וקווי רוחב תומך בודד.

במרכז השטח משחקים 8 שחקני התקפה נגד 4 שחקני הגנה. שחקני ההתקפה צריכים להחזיק בכדור, שחקני ההגנה צריכים לחלץ את הכדור. 

במידה ושחקני ההגנה מצליחים לחלץ את הכדור הם צריכים להחזיק בכדור יחד עם 6 התומכים מסביב נגד 8, המשחק הופך להיות 10V8

עמדות התומכים ספציפיות ומדמות שחקני קו, בלם וחלוץ במשחק החזקת הכדור


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

צבירות מסירות


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה 

צירופים

זוויות מסירה וניידות

קבלת החלטות

תיאום במשחק הגנה

תקשורת