8V8 ללא שוערים

8V8 ללא שוערים:

בשטח של 50*50 משחקים 8V8. יש לסמן עוד 4 שטחים קטנים של 10*10 בפינות המגרש (ראה איור).

המטרה של שחקני ההתקפה היא לחבר מספר מסירות ולאחר מכן להכניס כדור לאחד השטחים הקטנים ולהשתלט עליו בתוך השטח. 

אסור להכנס לשטח לפני המסירה. שחקני הגנה צריכים לנסות לחלץ כדור ולמנוע את אפשרות המסירה והקבלה בשטחים הקטנים. 


פיתוח תרגיל:

שינוי שטחים

הגבלת נגיעות

ניתן להבקיע בכל השטחים

סוג המסירה אל שטח המטרה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

יצירת שטחים

נגיעה ראשונה

כניסה מתוזמנת לשטחים

קבלת החלטות