9V3 בשלישיות ארבעה צבעים

9V3 בשלישיות ארבעה צבעים:

חלק את השחקנים לקבוצות של 12 

מחלקים את השחקנים לשלישיות, כל שלישייה בצבע שונה

בתוך שטח ריבועי 10*25 משחקים 9V3 שלישייה בצבע מסויים מתחילה כקבוצת ההגנה

כל שאר שחקני ההתקפה מתפרסים סביב ושחקן התקפה מאחת הקבוצות ישמש כשחקן ציר בתוך השטח

שחקני ההתקפה צריכים לחבר מספר מסירות מסויים בכדי לזכות בנקודה

שחקני ההגנה צריכים לחלץ כדור, שחקן התקפה שאיבד הופך את כל הצוות שלו לקבוצת ההגנה


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המשחקון

שינוי כמות הצירופים בשביל לזכות בשער

אין אפשרות למסור לאותו הצבע


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה איכותית

צירופים מהירים

יצירתיות

מנח גוף מתאים בקבלת הכדור

משחק הגנה אינטנסיבי