מבדק זריזות

מבדק זריזות אלינוי (Illinois): 

מבדק שמודד את היכולת של השחקן לשנות כיוון במהירות מיריבית.

יש לסדר קונוסים לפי התרשים, על השחקן לרוץ במהירות מרבית. לכל שחקן שלושה ניסיונות עם התאוששות מלאה. יחס מנוחה 1:3 או 1:4

 לוקחים את התוצאה הטובה ביותר ומשווים אותה לטבלה.


יכולתעלובהוגןממוצעטובמצויין
זמן18.8 ש'17.7 ש'16.8 ש'15.9 ש'מתחת ל 15.9