מבדק כוח מתפרץ

קפיצה למרחק: 

הנח מגללה או מטר פרוס על הקרקע. השחקן עומד בפיסוק נוח ומנסה לקפוץ למרחק הגדול ביותר. 

כופף ברכיים ודחוף באמצעות הידיים לקפיצה הרחוקה ביותר שתוכל, לאחר שלושה ניסיונות קח את התוצאה הטובה ביותר והשווה מול הטבלה.


חלשמתחת לממוצעממוצעטובמצטיין
גבריםקטן מ 2 מ'נשים


קפיצה לגובה: 

עמוד מול קיר כאשר הנבדק מרים את היד ומסמן את הגובה המקסימאלי בו הוא מגיע עם היד בעמידה. 

לאחר מכן הנבדק מבצע קפיצה לגובה ממצב עמידה ונוגע בקיר בנקודה הגבוה ביותר שהוא יכול. 

לאחר מכן מודדים את המרחק בין הנקודה הראשונה לנקודה הכי גבוהה של הנבדק וזו התוצאה שלו.


תוצאה (ס"מ)גבריםנשים
מצטיין7060 ומעלה
טוב מאוד61-7051-60
טוב51-6041-50
ממוצע41- 5031-40
מתחת לממוצע31-4021-30
חלש 21-3011-20
חלש מאודפחות מ 21פחות מ 8