מבדק כוח

שכיבות שמיכה ב 60 שניות:

כמות דירוג
10חלש 
20סביר
30ממוצע
40טוב 
50 +מצויין
כפיפות בטן ב 60 שניות:

כמותדירוג
20חלש
30סביר
40ממוצע
50טוב 
60 + מצויין