מסירות דרך קו קישור ( 3 שטחים)

מסירות דרך קו קישור ( 3 שטחים):

בשטח של 30*30  מחולק לשלושה שטחים, המרכזי צר 5 מטרים. בכל שטח משחקים 4V2, בשטח המרכזי עומדים שלושה שחקנים + שחקן נוסף ממתין בחוץ

הקבוצה שמחזיקה כדור צריכה לחבר מסירות ולנסות להעביר את הכדור לצד השני דרך קו שלושת שחקני הקישור במרכז, שמטרתם היא למנוע העברת כדור. 

הקבוצה בשטח העליון צריכה לקבל את המסירה, להחזיק בכדור ולמסור בחזרה. 

אם הקבוצה המגנה מחלצת כדור הם נכנסים לאחד השטחים ומשחקים 5V4, כאשר שלושת השחקנים מהשטח המרכזי מצטרפים במטרה לנסות ולחבר 10 מסירות רצופות, אם הם מאבדים כדור הם חוזרים למרכז וממשיכים את התרגול. 

ניתן לבצע התנייה לקבוצה התוקפת, לדוגמא במידה והם לא מעבירים את הכדור תוך פרק זמן מסויים או לא מצליחים לחבר מספר מסירות מסויים שליישית השחקנים במרכז + השחקן שממתין בחוץ נכנסים ומשחקים 6V4


פיתוח תרגיל:

כאשר שלשיית השחקנים נכנסים לשחק 5V4 באיבוד כדור של התוקפים, לשטח הנוסף נכנס השחקן שממתין בחוץ ומשחקים 4V3 לקבוצה התוקפת. הצבע שמצליח להחזיק בכדור הכי הרבה זמן יתחיל את התרגולת הבאה כשהוא בתפקיד התוקפים.


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

צירופים

זוויות מסירה

תנועה לשטחים

קבלת החלטות

קומפקטיות

ניצול יתרון מספרי