3V3 + 2 החזקת כדור ויציאה מהירה

3V3+2 החזקת כדור ויציאה מהירה:

בשטח של 20 על 20 מטר משחקים 3V3 כאשר לכל קבוצה יש עוד שני שחקנים תומכים בצידי השטח. קבוצה מבקיעה גול כאשר תומך מקבל מסירה ומחזיר לשחקן אחר, אין אפשרות שהשחקן שמסר לתומך יקבל ממנו שוב. במידה ויש גול חייבים להמשיך להניע ולבצע עם תומך אחר.

נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה איכותית
מסירה איכותית
זוויות מסירה נוחות
משחק צירופים וניידות
תקשורת
לחץ ואגרסיביות