5V2 + 2 החזקת כדור עם לחץ מתגבר

5V2+2 החזקת כדור בלחץ מתגבר:

חמישה שחקנים מחזיקים כדור כנגד שני שחקני הגנה. בכל 30 שניות יצטרף ללחץ מגן נוסף עד המצב של 5V4. במצב ההתחלתי יש רק שתי נגיעות בכדור וכאשר המגן השלישי מצטרף יש להתקפה 3 נגיעות בכדור. 

נקודות מפתח:

לשמור על זוויות מסירה נוחות כל הזמן באמצעות ניידות

מסירות מדוייקות ומהירות

נגיעה ראשונה איכותית בכדור

שמירה אגרסיבית

תיאום בלחץ