4V4 עם אגפים ללא התנגדות

4V4 עם אגפים ללא התנגדות:

משחקים 4V4 כאשר בשטח ההגנתי יש שני שחקני הגנה עם תוקף ובחלק המרכזי יש שלושה קשרים עם 2 מגנים. באגפים מצד שמאל מגן שמאלי ומצד ימין קשר ימני אשר תפקידם לקבל כדורים להרים כדורים או לאפשר עקיפות


וריאציה:

ניתן לאפשר לשחקן נוסף להצטרף לשטח ההתקפי כשהכדור אצל המגן

הגבלת נגיעות

הגבלת זמן

כניסה של אחד המגנים לשטח ליצור 2V2 או 3V2


נקודות מפתח:

מסירות קדימה

חילופי מקומות בין השלישייה המרכזית

יצירת זוויות מסירה

יצירתיות

הרמות וסיומת