4V4+2 עם 4 שערים

4V4+2 עם ארבעה שערים:

משחקון של 4V4 כאשר ישנם 2 תומכים שמשחקים עם הקבוצה שמחזיקה כדור.  המשחק הופך ל6V4. קבוצה יכולה להבקיע שער רק לאחר שחיברה מספר מסויים של מסירות אותו החליט המאמן

נקדות מפתח:

שימוש בתומכים

יצירת אופצית מסירה וזוויות נוחות

יצירת מצבי הבקעה

שמירה על הכדור

מסירות קדימה, קבלה בחצי תפנית

תקשורת, ראש מורם


וריאציה: 

ניתן להגדיר שני שערים לכל קבוצה

הגבלת נגיעות 

שינוי שטח המגרש

הורדה או הוספה של תומכים