משחק עם שלושה שערים (כולם נגד כולם)

משחק עם שלושה שערים (כולם נגד כולם):

חלק את השחקנים לקבוצות של שבעה שחקנים עם שוערים

סדר שלושה שערים על חצי מגרש כפי שמתואר באיור

כל קבוצה צריכה לשמור על השער שלה ויכולה לנסות ולהבקיע לכל אחת מהקבוצות במגרש


פיתוח תרגיל:

שינוי גודל השערים

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המגרש

הוספת ג'וקר

שני צבעים נגד צבע אחד


נקודות מפתח:

ערנות

קבלת החלטות

לחץ

תקשורת

מסירות איכותיות

משחק מעברים מהיר