10V10 מחולק לשניים עם שני כדורים

10V10 מחולק לשניים עם שני כדורים:

משחקים על חצי מגרש 10V10 כאשר יש לחצות את המגרש עם קו אורך לשני מגרשים. 

משחקים עם שני כדורים במקביל, בכל צד משחקים 5V5 במטרה לנסות להבקיע לקבוצה היריבה. 


פיתוח תרגיל:

ניתן להעביר את הכדור לחצי המקביל אבל לשחקנים אסור לעבור בין השטחים


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

יצירת שטחים וחילופי עמדות

תקשורת

צירופים

סיומת

עקרונות משחק הגנה והתקפה