10V8 חילופים בקישור ליצירת מצבים

10V8 חילופים בקישור ליצירת מצבים:

על שטח של חצי מגרש יש לסדר שישה שערים קטנים, או ליצור את השערים על ידי מוטות או קונוסים.

חלק את השחקנים לשתי קבוצות, 8 ו - 10 שחקנים. במרכז המגרש יש ליצור שטח הפרדה בו משחקים 3V2 שחקני הקישור 

הקבוצה בעלת מספר השחקנים הגדול יותר צריכה להעביר את הכדור דרך השטח המרכזי לפני שהיא יכולה להבקיע

הקבוצה בחסרון יכולה להבקיע לאחר כל חילוץ כדור או לאחר שספגו שער. 


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

מספר צירופים לפני הבקעת שער


פיתוח תרגיל:

דגש על חילופי מקום ויצרת שטחים בשטח המרכזי

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

צירופי מסירות

סיומת

תקשורת וריכוז

קומפקטיות במשחק הגנה