3V3 בשני מגרשים עם שני תומכים

3V3 בשני מגרשים עם שני תומכים:

חלק את השחקנים לארבע קבוצות, בכל קבוצה שלושה שחקנים. יש לסדר שני מגרשים כאשר בינהם שטח מעבר לתומכים 5-10 מטרים

המשחקון מבוצע בשטח של 30*20, יש למקם שני שערים קטנים בכל מגרש, ניתן גם להניח קונוסים או מוטות.

כל תומך משתתף במשחק אחד ולא יכול להגיש עזרה לשני המגרשים, השחקנים צריכים להשתמש בתומך בכדי ליצור יתרון מספרי 

וליצור יתרון במשחק ההתקפה, מצד שני לאחר איבוד כדור קבוצת ההגנה צריכה לבצע מאמץ ותיאום על מנת להתמודד עם ההיתרון של קבוצת ההגנה ומשחק המעבר המהיר.


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח המגרשים

הגבלת נגיעות

תומכים יכולים לשחק בשני במגרשים


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

צירופים

יצירת וכניסה לשטחים

נגיעה ראשונה איכותית

הגנה אינטנסיבית

תיאום ומבנה של משחק בשלישיות