3v3+6 החזקת כדור עם תומכים

3v3+6 החזקת כדור עם תומכים:

סדר מגרש  15*25 בתוכו משחקים שתי קבוצות 3V3 עם שישה תומכים מסביב ( ראה איור). 

כל קבוצה צריכה להבקיע שער תוך כדי החזקת כדור ושימוש בתומכים ליצירת יתרון מספרי. 

התומכים בחוץ הם שתח קבוצות נוספות שמתחלפות לאחר פרק זמן. 


פיתוח תרגיל:

לאחר מספר מסירות שהוגדר ניתן להבקיע בשני השערים

הגבלת נגיעות

מחלקים את התומכים ל 2 צבעים שונים, בכל פעם שיש שער קבוצה שספגה יוצאת החוצה וקבוצה תומכת נכנסת

שינוי שטח


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

פינוי שטחים

תקשורת

קבלת החלטות

שימוש בתומכים