4V3+2 צירופים מהירים וסיומת

4V3+2 צירופים מהירים וסיומת:

סדר שני שטחים 20*20 עם שני שערים קטנים בכל צד, (ראה איור). בכל צד יהיו שני תומכים. לכל קבוצה 7 שחקנים, 4 משחקים בהגנה ועוד 3 שחקנים בחלק ההתקפי + 2 תומכים צריכים להבקיע בשערים הקטנים. קבוצה שמחלצת כדור צריכה במהירות להעביר את הכדור לצד ההתקפי ולכבוש שער. לתומכים נגיעה אחת


וריאציה:

שינוי שטח המשחקון

תומך יחיד שרץ לאורך כל המגרש

הגבלת נגיעות

הגבלת מסירות לפני סיומת

שער בנגיעה


נקודות מפתח:

מסירות מהירות ומדוייקות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה נוחות

צירופים מהירים

שימוש בתומכים

פינוי שטחים