4V4 מעברים 2V1

4V4 מעברים 2V1:

על מגרש מלא סדר שטח ריבועי במרכז המגרש 30*35 בו משחקים 4V4. 

על סף הרחבה של כל שער עומדים בלם וחלוץ. המטרה של כל קבוצה היא לחבר 5 מסירות במרכז ולבצע מעבר מהיר לכיוון החלוץ. שחקן מהקבוצה התוקפת רשאי להצטרף לאחר המסירה וליצור 2V1 במטרה לכבוש שער. אם שחקן ההגנה הצליח לתזמן ולחלץ את הכדור לפני החלוץ הוא צריך למסור אותו למרכז בחזרה, שקבוצתו תנצל את היתרון של 4V3 עד שהשחקן שיצא לתמוך בחלוץ יחזור


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

פינוי שטחים

נגיעה ראשונה איכותית

תקשורת

צירופים

סיומת

הצטרפות מתוזמנת