4V4+4 מעברים להרמות וסיומת

4V4+4 מעברים להרמות וסיומת:

בשטח של 30*30 משחקים 4V4 + 4 תומכים, המשחק מתקיים מחוץ לרחבת ה 16 ( ראה איור)

לתומכים נגיעה אחת, קבוצה שמחזיקה בכדור ומבקיע שער שולחת את שני השחקנים שלה שלא היו מעורבים במהלך הסיום אל תוך רחבת ה 16

שחקן מהצד שהובקע בו שער יוצא במהירות לכיוון המגיש, מקבל מסירה ומרים כדור לסיומת לשני השחקנים


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

שחקן הגנה יריב יכול לחזור עם שני התוקפים לרחבה

הוספת שוער

הוספת בלם ברחבה שמקבל את שני התוקפים בהרמה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה איכותית

תקשורת

יצירת שטחים

קבלת החלטות

מעברים מהירים

סיומת

משחק הגנה אינטנסיבי

צירופים