5+2V5 יתרון באגפים

5+2V5 יתרון באגפים:

חלק את השחקנים לקבוצה של שבעה שחקנים וקבוצה של חמישה שחקנים.

משחקים על חצי מגרש צר ( ראה איור). קבוצה מגנה עם 5 שחקנים וקבוצה תוקפת עם 7

הקבוצות משחקות במבנה של 3-2 כאשר לתוקפים יש עוד שני שחקנים באגפים

משחקים עם נבדל רק כאשר 7 שחקנים תוקפים. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות לשחקנים או לתומכים

שער בנגיעה

שער מהרמה

שער לאחר צירוף מסירות מסויים


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

מבנה טוב במשחק הגנה והתקפה

זוויות מסירה

צירופים

סיומת

מעברים מהירים