6V5 חלוצים יוצרים שטח

6V5 חלוצים יוצרים שטח:

סדר שטח 36*18 חלק אותו לשלושה חלקים שווים. שישה שחקני התקפה נגד חמישה שחקני הגנה. בשטח אחד משחקים 2V1 ובעוד שני שטחים 2V2 (ראה איור)

תרגול מתחיל מהשוער, שחקן התקפה ראשון מקבל ומנסה על ידי כדרור או מסירה להעביר את הכדור לשליש המרכזי. שחקן אחד מהשליש ההגנתי יכול להכנס לשטח המרכזי בכדי ליצור יתרון מספרי של 3V2. שחקן התקפה מהשליש ההתקפי יכול להכנס לשטח המרכזי בכדי ליצור 4V2. משם הכדור יכול לעבור לשטח ההתקפי ואליו יכולים להצטרך עוד שני שחקני התקפה וליצור מצב של 3V2. אם שחקני ההגנה מצליחים לחלץ כדור הם הופכים להיות התוקפים ומנסים צאת למתפרצת כמה שיותר מהר לא משנה עם איזה כמות שחקנים. 


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות


נקודות מפתח:

שימוש בשוער כשחקן שלישי בהחזקת כדור

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

קבלת החלטות

זוויות מסירה

תגובה למשחק מעבר

יצירת יתרון מספרי 

סיומת וכדור שני

צירופים