6V6+5

6V6+5:

סדר שטח מותאם לקבוצת הגיל ומטרת האימון,( 35*40 מטרים) לדוגמה

בכל קצה מגרש מניחים שלושה שערים קטנים

מחלקים את השחקנים לשתי קבוצות של 11 שחקנים. 

בתוך השטח משחקים 6V6 כאשר 4 שחקנים תומכים על קוי האורך של המגרש ושוער משמש כתומך חמישי מאחורי השערים. 

לאחר פרק זמן מוגדר ניתן להחליף בין התומכים לשחקני השדה


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המגרש

הוספת שערים גדולים עם שוערים ומעבר ל 6V6 +4

התנייה של מספר מסירות לפני הבקעת שער


נקודות מפתח:

צירופים איכותיים

נגיעה ראשונה איכותית

ניידות

מסירות איכותיות

הגנה אינטנסיבית

יצירת זוויות מסירה