8V8+1 שישה שערים קטנים

8V8+1 שישה שערים קטנים:

סדר שישה שערים קטנים, שלושה על קו החצי ושלושה לרוחב קו ה 16.

חלק את השחקנים לשתי קבוצות של שמונה שחקנים ותומך נוסף בצבע נטראלי

קבוצה צריכה להחזיק בכדור ולנסות להבקיע באחד משלושת השערים הקטנים

לרשות הקבוצה התוקפת שחקן תומך נוסף המאפשר עליונות מספרית ואפשרות מסירה נוספת

על השחקנים לנסות לשחק בצורה רחבה, ולהעביר את הכדור במהירות מצד לצד בכדי לנסות להבקיע באחד השערים


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

צירופים לפני הבקעה

שינוי שטח המגרש

הוספת תומך נוסף


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זווית מסירה

נגיעה ראשונה

יצירת שטחים וכניסה לשטחים

לחץ

יתרון מספרי

קבלת החלטות