אינטרוול טכני בשרשרת זוגות

אינטרוול טכני בשרשרת זוגות:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות, הפרד לצבעים שונים. בין כל זוג מרחק של 10 מטרים כאשר במרכז עומד קונוס.

קבוצה מגישה ( נחה) קבוצה עובדת. כל שחקן מבצע תרגולת טכנית מול המגיש ולאחר מכן ממשיך למגיש הבא עד לסוף השרשרת. 

השחקן האחרון כמסיים יוצא בריצה קלה לכיוון קטע הריצה של 90% אחוז. מסיים את קטע הריצה 40 מטרים וחוזר לריצה קלה מאוד עד אשר הוא מגיע שוב למגיש הראשון. ומתחיל סיבוב שני, סה"כ סיבובים לכל קבוצה 4 שווה לסט 1. לאחר סיום סט הקבוצות מחליפות תקפידים. 

בכל חזרה יש לבצע מטלה טכנית שונה:

חזרה ראשונה: מסירות קצרות עם המגיש ימין ושמאל

חזרה שנייה: וולה ימין וולה שמאל

חזרה שלישית: עצירה בחזה המשך בוולה

חזרה רביעית: ניתור ונגיחה מימין ושמאל


פיתוח תרגיל:

ניתן לשנות את מרחקי העבודה של השחקנים והריצה

ניתן להקטין את זמני המנוחה בכדי להעלות את עצימות התרגיל

גיוון ושינוי של העבודה הטכנית


בחירת כמות החזרות או הסטים תלויה בתקופה, כושר הקבוצה וקבוצת הגיל לכן יש לבצע התאמות נכונות ולבצע בדיקות דופק בקרב שחקנים שונים

בכדי וודא שהתרגיל והקצב שהשחקנים עובדים בו משרת את מטרת האימון. דופק בין 75% - 85% 

יש לחסר את גיל השחקן מ 220, התוצאה המתקבלת היא הדופק המירבי שלו. לכן שחקן בן 15 יהיה בעל דופק מירבי של 205 

ואם נרצה להגיע ל 85% מהדופק שלו נצטרך לראות במדידה דופק בסביבות ה 175