מסלול מהירות ושינוי כיוון משולב קואורדינציה

מסלול מהירות ושינוי כיוון משולב קואורדינציה:

שחקנים מסודרים בשני טורים, כל טור מבצע על גבי הסולם תרגיל תנועה קואורדינאטיבי, לאחר מכן שינוי כיוון במהירות מירבית וריצה אלכסונית מהירה לטור הנגדי.

ניתן להוסיף ציוד נוסף בשביל לפתח את התרגיל, ציוד כמו חישוקים משוכות ועוד. ניתן להוסיף כדורים ולהפוך את המסלול משולב טכניקה. 


נקודות מפתח:

זמני מנוחה מתאימים

מגוון תרגילים על הסולם

מקצב טוב ועבודת רגליים מהירה

ניתן להתחיל בקצב איטי כחימום ולעבור לקטע עצים