זריזות וכוח מתפרץ

זריזות וכוח מתפרץ:

3-4 תחנות קצרות המשלבות תרגילים קצרים ועצימים

סדר 3-4 תחנות כפי שמתואר באיור. שחקנים עומדים בטורים, שחקן ראשון מתחיל בתרגיל זריזות לפי בחירה על הסולם ומיד לאחר מכן מבצע ספרינט עצים של 10 מטרים

תחנה נוספת, שחקן קופץ מעל 2 משוכות משנה כיוון ורץ באלכסון אחורנית, קופץ שוב מעל שני משוכות ומסיים בספרינט קצר.

תחנה שלישית שחקן מבצע סקיפ מהיר והתייצבות בין החישוקים ומיד בסיום מבצע ספרינט עצים של 10 מטרים

תחנה רביעית ניתן ליצור עם מוטות כל אביזר אחר ועל פי אותו עיקרון של תנועה קצרה ויציאה לספרינט.

השחקנים מבצעים סה"כ 3 הקפות מלאות של התחנות. דקה עבודה בכל תחנה ודקה מנוחה במעבר לתחנה הבאה, לאחר סבב מלא תתבצע עוד מנוחה של 2 דקות.


נקודות מפתח:

מאמץ מירבי

ביצוע טכני נכון

הקפדה על זמנים