זריזות וקואורדינציה במסלול סיבולת מהירות

זריזות וקואורדינציה במסלול סיבולת מהירות:

4 תחנות בפינות המגרש ועוד ארבע מוטות במרכז המגרש ( ראה איור). את התחנות ניתן לשנות או להתאים תרגילים שונים. 

השחקנים מבצעים את התנועה בכל תחנה ומיד לאחר מכן רצים במהירות למרכז המגרש, מקיפים את המוט וממשיכים במהירות לתחנה הבאה. 

כל הקפה שלמה צריכה להמשך פחות מ 4 דקות. מבצעים 4 הקפות מלאות כאשר בין כל הקפה השחקנים מתאוששים במשך 2 דקות, סה"כ 24 דקות.


נקודות מפתח:

תזמון וקצב מתאים של כל השחקנים בתחנות

כמות שחקנים מתאימה

ביצוע איכותי בתחנות העבודה