מהירות תגובה בזוגות ( קולי ויזואלי)

מהירות תגובה בזוגות ( קולי ויזואלי):

סדר את השחקנים בשני טורים, ניתן להפריד את הטורים בצבעים שונים

במרחק של 10-15 מטרים יש לסדר שלושה שערים בצבעים שונים על ידי כיפות או קונוסים (ראה איור)

אפשרות ראשונה היא לעבוד על תגובה קולית וכשהמאמן יכריז צבע שני השחקנים הראשונים יוצאים וצריכים לעבור דרך השער בצבע המתאים

אפשרות שנייה היא שהמאמן שולף מאחורי גבו, כיפה בצבע מסויים ועל ידי תגובה ויזואלית השחקנים צריכים לזהות את הצבע ולצאת במהירות לשער המתאים


פיתוח תרגיל:

שינוי מנח הגוף לקראת היציאה ( ישיבה, שכיבה ברכיים וכו')

שינוי מרחק הריצה

שינוי הגדרת הצבעים, אדום = לצהוב  צהוב= כחול כחול= אדום


נקודות מפתח:

דריכות

ערנות ומיקוד 

ריכוז

התפרצות

עבודת ידיים

מנח גוף נכון לפני היציאה ובזמן הריצה