מהירות תגובה וכוח מתפרץ במסלול טכני קצר

חלק את השחקנים ל 3 קבוצות בצבעים שונים

סדר 3 שערים קטנים כפי שמתואר באיור

יש לסדר באמצעות קונוסים, מוטות או כיפות מסלול כדרור קצר כפי שמתואר באיור

כל השחקנים הראשונים של הקבוצות נמצאים בישיבת ברכיים כאשר מול כל שחקן נמצא כדור במרחק 3 מטרים

בזמן שהמאמן מזניק, כל שחקן צריך לקום ולהתפרץ בצורה המהירה ביותר אל עבר הכדור

לבצע כדרור בין המכשולים, למסור לחבר שנמצא בסוף המסלול ולקבל מסירה בחזרה. 

שחקן שכובש שער ראשון מזכה את הקבוצה שלו בנקודה אחת


פיתוח תרגיל:

שינוי צורת הקימה מהקרקע או כל פעולה מתפרצת שונה

שינוי מרחק הכדרור

שינוי טכניקת הכדרור

הגבלת הרגל הבועטת


נקודות מפתח:

כוח מתפרץ

תגובה מהירה

נגיעות איכותיות בכדור

דיוק

מסירה איכותית

מנח הגוף וקבלת המסירה