מהירות תגובה, זריזות וכוח מתפרץ דרך סולמות

מהירות תגובה, זריזות וכוח מתפרץ דרך סולמות:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות שוות והעמד אותם אחרי סולמות הזריזות כפי שמתואר באיור

בין שני הסולמות יהיה מרחק של 8-10 מטרים כאשר באמצע נניח סימון

שני השחקנים הראשונים בכל טור יוצאים בתרגיל תנועה לאורך הסולם וכאשר שניהם מגיעים לסימון במרכז נתן לבצע מספר תרגילים שונים

1. כאשר שני השחקנים נפגשים במרכז שחקן A משנה כיוון ורץ לאחד הצדדים, שחקן מטור B חייב לרוץ לכיוון הנגדי בשיא המהירות

2. קבוצה A מוגדרת כקבוצה מובילה. שני השחקנים מגיעים לסימון במרכז ומבצעים "סקיפ" מהיר במקום. שחקן A יוצא במהירות לכל כיוון שירצה ושחקן מטור B חייב להגיב במהירות ולהדביק את הפערים ממנו

3. לאחר תרגיל התנועה על גבי הסולם, השחקנים נפגשים במרכז ועומדים אחד מול השני במרחק של מטר. שחקן מקבוצה A צריך לגעת באחד משני המוטות בצדדים לפני ששחקן B תופס אותו. שחקן B יכול לתפוס אותו רק אחרי ששחקן A יצא לאחד הכיוונים

4. השחקנים נפגשים במרכז לאחר תרגיל התנועה על גבי הסולם, המאמן מרכיז צבע והשחקנים צריכים להגיב במהירות ולרוץ לצד הנכון בו נמצא הצבע שהכריז המאמן. ( ניתן לפתח את התרגיל ולהפוך את הצבעים, כאשר המאמן מכריז אדום רצים לכחול וההפך)


נקודות מפתח:

גיוון תרגילים על גבי הסולם

ביצוע טכני נכון של תרגילי התנועה

זמני התאוששות מתאימים

תחרותיות והנאה

מאמץ מירבי