מהירות תגובה, כוח מתפרץ, בלימה וזריזות

מהירות תגובה, כוח מתפרץ, בלימה וזריזות:

סדר את השחקנים בשני טורים. במרחק של 10 מטרים יש לסדר את המוטות כפי שמתואר באיור, אחרי המוטות יש להניח כיפה נוספת במרחק של 5 מטרים.

מול כל טור יש להעמיד 6 מוטות כאשר כל זוג מוטות מאפשר לשחקן לבצע סוג תנועה שונה ( אם אין מוטות בצבעים שונים ניתן להכניס כיפה בצבע מסויים בתוך המוט) השחקנים חייבים להבין את הצבעים השונים של כל זוג מוטות

1. זוג מוטות עומדים אחד מול השני

2. זוג מוטות עם גומיה המחברת ביניהם ( מאלץ את השחקן לעבור בצורה שפופה)

3. זוג מוטות מוצלבים, מאלץ את השחקן לדלג מעליהם במהירות


המאמן עומד ומכריז שני צבעים, השחקנים בטורים יוצאים במהירות ועוברים בין המוטות לפי הסדר שהכריז המאמן, אם המאמן הכריז אדום וצהוב כמו שמתואר באיור, השחקן רץ עובר בין זוג המוטות האדומים, חוזר ונכנס מתחת לגומיה של המוטות הצהובים ולאחר מכן מסיים בספרינט קצר של 5 מטרים. 


פיתוח תרגיל:

שינוי מרחקי הריצה

שינוי סוגי התנועה בים המוטות

המאמן מכריז צבע אחד או יותר משני צבעים


נקודות מפתח:

דגשים לטכניקה גופנית נכונה בשינויי הכיוון ובטכניקת הריצה

דריכות ומוכנות, תגובה מהירה

מאמץ מירבי

זמני מנוחה מתאימים 1:4