מסלול גופני משולב טכני

מסלול גופני משולב טכני:

יש לסדר את המסלול בהתאם למתואר באיור. ניתן להוסיף עוד אלנטים ולהאריך את המסלול. 

השחקנים עובדים בשני טורים במסלולים זהים. התרגול מתחיל עם שחקן A שיוצא לתנועה קואורדינאטיבית על הסולם, לאחר הסולם לוקח את הכדור ומבצע אלמנט טכני לצד השני שם הוא מניח את הכדור במקום ומקפץ בין החישוקים. שחקן מהטור המקביל יוצא בתזמון מתאים ומבצע את אותם פעולות לכיוון ההפוך. כששחקן A הניח את הכדור, שחקן B אמור לקחת אותו ולכדרר לצד השני. ממשיכים באותו האופן עד לסיום תנועה מעל המשוכות, כדרור לצד השני והנחת הכדור. לאחר מכן מבצעים עבודת רגליים וזריזות בין המוטות ומסיימים בספרינט.

ניתן לבצע את המסלול בקצב איטי כחלק מחימום ולאחר מכן לבצע בקצב מהיר. 


נקודות מפתח:

תיאום ותזמון

גיוון תרגילים בין התחנות, בתחנות ועם הכדורים