מסלול כוח וקואורדינציה עם קטעי ריצה קצרים

מסלול כוח וקואורדינציה עם קטעי ריצה קצרים:

סדר 8 תחנות עבודה שונות כפי שמתואר באיור, המרחקים שווי ערך למגרש מלא. 

בכל תחנה ניתן לבצע תרגיל כוח, זריזות או קואורדינציה. 

השחקנים יבצעו בכל תחנה 30 שניות עבודה גופנית ולאחר מכן ירוצו במשך 15 שניות לתחנה הבאה בהתאם לכיוון הנכון כפי שמתואר. 

סה"כ עבודה, 3 סיבובים מלאים של 8 תחנות, כאשר כל תחנה 30 שניות ו 15 ריצה לתחנה הבאה. אחרי כל סיבוב מלא השחקנים נחים 2 דק' ומתחילים את הסבב הבא. 


דוגמא לתחנות:

1. 5 ק"ג כפיפות מרפק ליד קדמית

2. כפיפות בטן

3. סקוואט משקל גוף

4. עבודה עם MINI BAND

5. שכיבות שמיכה

6. PLUNK

7. מכרעים

8. BURPS