סיבולת מהירות משולב טכניקה

סיבולת מהירות משולב טכניקה:

על שטח של 56 מטר מחולק לשני מקטעי של 12 מטר ועוד קטע אחרון של 32 מטר. 

2-3 שחקנים עומדים בטור הראשון ועוד שחקן או שניים בקו ה 24 מטרים ( ראה איור)

שחקן מתחיל בכדרור לעבר מטרת דמות לאורך 12 מטרים ומוסר כדור אלכסוני לשחקן שממתין בקו ה 24. 

השחקן שמסר מיד מתחיל בהאצה ומפתח מהירות עד לסיום הקטע שאורכו 32 מטרים. 

לאחר מכן השחקן מתאושש בריצה קלה לקו ה 24 שם הוא ממתין לקבל מסירה מהשחקן הראשון שיוצא שוב לריצה. 

כל שחקן מבצע 5 חזרות של התרגיל, סה"כ 2 סטים שלמים. יש להתחיל בסט השני כאשר הדופק ירד ומתאים לתחילת פעילות


נתונים פיזיולוגיים על התרגול:

סה"כ מרחק ריצה 1325 מטרים

מרחק ריצה מהירה 320 מטר

פעולות עצימות 9

24% ריצה מהירה מסה"כ מרחק

4 וחצי דקות דופק >85%