4V3 בשלושה אזורים:

סדר שטח של 12 על 18 מטרים מחולק ל 3 שטחים שווים

חלק את השחקנים לקבוצה התקפית עם 4 שחקנים וקבוצת הגנה עם 3 שחקנים

המטרה של הקבוצה התוקפת היא: להצליח ולהעביר את הכדור דרך 3 השטחים במטרה לזכות בנקודה

המטרה של שחקני ההגנה היא: לחלץ כדור ולחבר 3 מסירות בשביל לזכות בנקודה

1. לשחקני ההגנה אסור להתרכז בשטח 1 כולם יחד. הם יכולים לשחק במערכים הבאים, 1-1-1 או 2-1 או 1-2

2. שחקני ההתקפה חייבים לתפוס את שלושת השטחים או לפחות 2 מהם באופן קבוע.

3. שחקני ההתקפה לא יכולים לדלג על אזור מסויים בהנעת הכדור. בשביל לזכות בנקודה הכדור חייב לעבור דרך שלושת השטחים, או על ידי צירופים או על ידי כדרור. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המשחקון

שינוי כמות השחקנים


נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה איכותית

מסירה איכותית

צירופים איכותיים

ניידות וזוויות מסירה

יצירת שטחים

יצירת לחץ דרך קווי מסירה

יצירתיות

כדרור איכותי