סבולת מהירות בריבוע

סבולת מהירות בריבוע:

צור ריבועים בשטח של 10 על 10 ועד 15 על 15 מטרים. 

בכל שטח נמצאים 4-5 שחקנים

שחקן יוצא בריצה מהירה, בתבנית של 8, (ראה איור) סה"כ 4 צלעות

שחקן B יוצא כששחקן A הגיע וככה ממשיכים עד לשחקן האחרון. 

סה"כ 4 חזרות לכל שחקן שווה לסט אחד. 

לאחר כל סט יש לאפשר התאששות ארוכה של 3 דק' 

סה"כ יש לבצע 3 סטים


פיתוח תרגיל:

שינוי מרחקי הריצה

הוספת מכשולים

הוספת כדור

תחרות בין קבוצות


דגשים לביצוע:

טכניקת נכונה בספרינט

מנח גוף שפוף בעיקר בשינויי הכיוון

מאמץ מירבי

יציאה מהירה, בלימה