2V2 מניעת מעבר ל 4V2

2V2 מניעת מעבר ל 4V2

תרגול מעבר מהיר למשחק התקפה עם הצטרפות שחקני מהקווים ויצירת יתרון מספרי מול שני שחקני הגנה

קרא עוד  
4V3 משחק לשטחים בחלק קדמי

4V3 משחק לשטחים בחלק קדמי

תרגול משחק מעברים מהיר לעידוד המסירות בחלק הקדמי וכניסה לשטחים ביתרון מספרי

קרא עוד  
מעברים בשליש קדמי 4V2 סיומת

מעברים בשליש קדמי 4V2 סיומת

תרגול החזקת כדור ומשחק מעברים בשטחים מצומצמים עם יתרון מספרי וסיומת מול השער דרך האגפים

קרא עוד  
2V1 ל 3V2 מעבר מהיר לאחר בעיטה

2V1 ל 3V2 מעבר מהיר לאחר בעיטה

תרגול משחק מעברים מהיר לאחר סיומת לשער מיתרון מספרי לחסרון מספרי

קרא עוד  
4V2 ל 6V4 ומעבר מהיר ל 2V2

4V2 ל 6V4 ומעבר מהיר ל 2V2

משחקון מעברים ספציפי נהדר על שני שטחים, ללימוד ותרגול עקרונות במשחק הגנה והתקפה במצבים שונים ומשתנים

קרא עוד  
4V2+2V4 בשני שטחים

4V2+2V4 בשני שטחים

משחקון החזקת כדור ומעברים מהירים בשטחים מצומצמים לשיפור הכישורים הטכניים, משחק צירופים ומעברים מהירים תחת לחץ

קרא עוד  
Rondo מעברים 4V2

Rondo מעברים 4V2

Rondo משולב מעברים מהירים ומשחק לחץ בצמדים

קרא עוד  
4V2 מעברים למהלכי התקפה 4V2

4V2 מעברים למהלכי התקפה 4V2

משחקון החזקת כדור בשטח מצומצם עם מעבר למהלכי התקפה מהירים בשטח רחב

קרא עוד  
4V1+1V4 החזקת כדור ומשחק מעברים בנגיעה אחת

4V1+1V4 החזקת כדור ומשחק מעברים בנגיעה אחת

משחקון החזקת כדור משולב משחק מעברים לשיפור הכישורים הטכניים בשטחים מצומצמים ולמשחק מעברים מאורגן וטוב יותר עם קבלת החלטות טובה

קרא עוד  
4V3+1 החזקת כדור ומעבר שטחים

4V3+1 החזקת כדור ומעבר שטחים

תרגול החזקת כדור ביתרון מספרי בשטחים מצומצמים משולב משחק מעברים לשיפור קבלת החלטות וכישורים טכניים טובים יותר בשטחים קטנים

קרא עוד  
4V2 לחץ, משחק מעברים וסיומת לשער

4V2 לחץ, משחק מעברים וסיומת לשער

תרגול החזקת כדור בשטחים מצומצמים עם משחק מעברים מהיר בזמן לחץ של היריב

קרא עוד  
סיומת 1V0 למשחק הגנה 1V1

סיומת 1V0 למשחק הגנה 1V1

תרגול עצים למצבי סיומת ומשחק הגנה של 1V1 עם משחקי מעברים מהירים בשטחים מצומצמים

קרא עוד