3V1 קלאסי:

3V1 קלאסי:

החזקת כדור לשיפור היכולת למציאת שטחים, תנועה במשולש, צירופים וחיזוי מהלכים

קרא עוד  
8V8 ללא שוערים

8V8 ללא שוערים

תרגול לשיפור החזקת הכדור, משחק צירופים, יצירת שטחים וקבלת כדורים בכניסה לשטחי מטרה

קרא עוד  
3V3+3 בשלושה שטחים

3V3+3 בשלושה שטחים

תרגול החזקת כדור בשטחים מצומצמים לשיפור הכישורים הטכניים וקבלת החלטות במצבי 1V1 ו 2V1

קרא עוד  
6V6+2 שחקני מטרה

6V6+2 שחקני מטרה

משחקון החזקת כדור לשיפור הכישורים הטכניים בשטחים מצומצמים, צירופים וקבלת החלטות

קרא עוד  
4V4+4 בארבעה שטחים

4V4+4 בארבעה שטחים

תרגול החזקת כדור בשטחים מצומצמים לשיפור משחק הצירופים, קבלת החלטות ופיתוח כישורים טכניים למשחק בשטחים קטנים

קרא עוד  
5V5+ שער דרך חמישה שטחים

5V5+ שער דרך חמישה שטחים

משחקון החזקת כדור לשיפור הנגיעה הראשונה בכדור וטכניקת עצירה. שיפור קבלת החלטות ומשחק הצירופים

קרא עוד  
החזקת כדור 5V5 ל 5V2 (ארגנטינה)

החזקת כדור 5V5 ל 5V2 (ארגנטינה)

תרגול החזקת כדור שנועד לשפר את הכישורים הטכניים של השחקנים בשטחים מצומצמים, שיפור משחק הלחץ וקבלת החלטות עם דגש רציני על פיתוח כושר גופני ושליטה בכדור

קרא עוד  
4V4+1 בשני שטחים עם תומך

4V4+1 בשני שטחים עם תומך

תרגול החזקת כדור בשטחים מצומצמים לשיפור הכישורים הטכניים וקבלת החלטות טובה

קרא עוד  
3V2 במעגל שישיות

3V2 במעגל שישיות

תרגול החזקת כדור בשטח מעגלי עם דגש על השתחררות מהיריב וניצול יתרון מספרי

קרא עוד  
7V7 יצירה וכניסה לשטחים חדשים

7V7 יצירה וכניסה לשטחים חדשים

משחקון החזקת כדור בארבעה שטחים לשיפור יצירת השטחים במשחק וכניסה לשטחים חדשים

קרא עוד  
7V7 ארבע פינות להבקיע

7V7 ארבע פינות להבקיע

משחקון החזקת כדור עם אפשרות להבקיע שערים על ידי קבלת כדור בשטחים מוגדרים. לשיפור קבלת החלטות וקבלת מסירה בתנועה אל שטחים

קרא עוד  
3V1 לחץ, קבלת החלטות ופיתוח עירנות

3V1 לחץ, קבלת החלטות ופיתוח עירנות

תרגול החזקת כדור בארבעה שטחים לפיתוח קבלת החלטות וערנות במשחק בשילוב פיתוח כישורים טכניים בשטחים מצומצמים ושיפור משחק מעברים

קרא עוד